Carl Valfrid Dahlberg

 

Kronolänsman och senare Landsfiskal Carl Valfrid Dahlberg ser ut att ha varit aktiv i sin yrkesutövning under tiden på Ingemarstorp. Nedan några klipp från lokaltidningarna runt sekelskiftet 1900.

En kronolänsman var en lokal, statlig lägre tjänsteman vars arbetsuppgifter omfattade skatteuppbörd, indrivning, polisverksamhet. Han var även åklagare i vissa mål. Till sitt biträde hade han fjärdingsmän. Kronolänsmannens närmaste förman var kronofogden. Kronolänsmännen blev 1918 landsfiskaler.

Efter 1675 omvandlades titeln till att beteckna en lokal, statlig lägre tjänsteman med beteckningen kronolänsman. Kronolänsmannens arbetsuppgifter omfattade skatteuppbörd, indrivning, polisverksamhet. Han var även åklagare i vissa mål. Till sitt biträde hade han fjärdingsmän. Kronolänsmannens närmaste förman var kronofogden. Kronolänsmännen blev 1918 landsfiskaler.

Östgötaposten. 2 Januari 1903

Östgötaposten,
3 Maj 1907

Östgötaposten,
27 September 1907

Östgötaposten,
8 November 1907

Östgötaposten, 18 September 1908

Östgötaposten,
6 November 1908